Website ngưng hoạt động vì chưa thanh toán domain + hosting vui lòng liên hệ công ty DIP Vietnam www.dip.vn để được hỗ trợ.